صدای سکوت

نام فارسی:

صدای سکوت

امتیاز: 8.10
نوع:
رده بندی سنی:
ناشر: CT

NOSOUND

حتی از ابتدای دنیا،بشر قدرتمندترین مخلوقات بود،اقوامی که با وجود استعدادهایشان هیچ جنگی را تجربه نکرده بودند.آنها دانش و علم گرانبهایی را متصاحب شده بودند ولی صلح آنها با ظهور دانشی بصری و بیگانه به زانو درآمد.
بازمانده ها خسته شده بودند و بدنبال سرپناهی بودند،آنها بدن های بی جانی آکنده از امید و قدرت بودند و تنها خواسته شان زندگیی بدون جنگ بود.یکی از آنها شخصیت اصلی این داستان به نام کیتوست که در راهی پر از خطر و بدنبال پاسخ سوالاتش پای میگذارد.

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید

avatar